Skriv en motion

Tips på hur du skriver en motion!

En motion kan behandla en politisk fråga där den som skriver motionen vill få partiet att ta ställning i en viss riktning. Det kan handla om att förtydliga eller förändra partiets politik i något avseende eller förändra partiets organisation.

Det är inte svårt att skriva en motion. Du kan börja med att skriva ner dina tankar, när du tycker att du har fått med allt som du vill kan du börja skriva motionen.

Tänk på att alltid skriva kortfattat. Försök att använda enkla ord och formuleringar som inte kan missuppfattas. Ta endast upp ett ämne per motion. Lämna istället in flera motioner om det är flera ämnen som du vill ska behandlas.

 

1. Rubrik

Börja med en rubrik som talar om vad motionen handlar om.

2. Bakgrundsbeskrivning

Beskriv anledningen till varför denna motion behöver ställas. Ange relevant bakgrundsfakta, dels för att tydliggöra syftet med motionen men också för att underlätta för dem som senare läser motionen och beslutar i ärendet.

3. Ditt förslag (motivering)

Skriv en text som berättar varför du tycker som du gör.

4. Att-satser

Att-satserna är viktiga, eftersom de är uppdragen du ger till partiet och också dessa som ska verkställas vid ett bifall. Det kan vara bra att dela upp ditt förslag i flera ”att-satser” eftersom representantskapet beslutar om varje ”att-sats” för sig.

Exempel:

Jag föreslår därför representantskapet besluta:
Att alla typer av kostnader, små som stora, inom den svenska skolan avskaffas.
Att Socialdemokraterna Jönköping ställer sig bakom motionen och antar den som sin egen.

5. Avslutning

Du ska avsluta din motion med att skriva ort, datum och underteckna med namn. När du är klar med din motion ska du skicka in den till expeditionen.

 

Exempel

Här kommer ett exempel på en motion vi har behandlat i vår arbetarekommun: