Om Oss

Socialdemokraterna Fyrbodal partidistrikt är en lokal organisation som är en del av Sveriges största politiska parti, Socialdemokraterna.

Vi arbetar för en jämlik och rättvis samhällsutveckling där alla ska ha möjlighet att få en bra utbildning, arbete och välfärd. Vi driver frågor som handlar om att skapa trygghet och välfärd för alla medborgare, att bekämpa fattigdom och ojämlikhet samt att stå upp för demokratiska värden och mänskliga rättigheter.

Vi arbetar också för att påverka och förbättra samhället för alla. Genom att delta i politiska beslut och arrangera möten, seminarier och kampanjer är vi en viktig del av det politiska livet på lokal nivå.

Med en stark tro på samarbete och förändring driver vi frågor som är viktiga för invånarna i Fyrbodal och arbetar för att skapa ett bättre och mer rättvist samhälle för alla.

Vårt parti är en folkrörelse. Vi är ungefär 80.000 medlemmar som bär Socialdemokratins politiska kraft i vardagen - på möten, i debatter, på sociala medier eller var än vi finns. Våra värderingar är utgångspunkten för vårt engagemang, och vår styrka bygger på vår förmåga att utveckla såväl verksamheten som politiken och stärka vår kraft som rörelse.

 

Kontakta oss

Här hittar du kontakt uppgifter till bl.a. Ordförande och styrelsen. Har du några frågor så är du välkommen att kontakta oss.

Vår politik

Socialdemokraterna vill att äldre ska få bestämma själva över sitt liv och sin vardag, oavsett om det handlar om deltagande i arbetslivet eller vad de vill få hjälp med från

Publicerad