Vår politik

Socialdemokraterna Fyrbodals partidistrikt är en viktig politisk aktör i Västra Götalandsregionen. Med vår starka förankring i arbetarrörelsen och vårt fokus på att skapa en rättvis och jämlik samhällsutveckling har vi en tydlig politisk profil.

En av de viktigaste politiska frågorna för oss är att skapa fler jobb och öka tillväxten i regionen. Genom att satsa på utbildning, infrastruktur och näringslivspolitik vill man bidra till att skapa en hållbar tillväxt och fler arbetstillfällen för invånarna i Fyrbodal.

Partidistriktet har också en tydlig miljöpolitik och arbetar aktivt för att minska utsläppen av växthusgaser och främja hållbara lösningar inom energi och transporter. Genom att investera i grön teknik och stödja miljövänliga initiativ vill Socialdemokraterna Fyrbodals partidistrikt bidra till att skydda miljön och skapa en mer hållbar framtid för kommande generationer.

Vi tycker också välfärden en viktig fråga. Genom att satsa på en stark offentlig sektor och utveckla vård, skola och omsorg vill man skapa trygghet och välfärd för alla invånare i regionen.

 

Socialdemokraterna Fyrbodal partidistrikt är en lokal organisation som är en del av Sveriges största politiska parti, Socialdemokraterna. Partidistriktet består av kommunerna bl.a. Trollhättan, Vänersborg, Lysekil och Uddevalla och är en viktig aktör i det politiska arbetet för att främja socialdemokratiska värderingar och frågor i regionen.

Vi arbetar för en jämlik och rättvis samhällsutveckling där alla ska ha möjlighet att få en bra utbildning, arbete och välfärd. Vi driver frågor som handlar om att skapa trygghet och välfärd för alla medborgare, att bekämpa fattigdom och ojämlikhet samt att stå upp för demokratiska värden och mänskliga rättigheter.

Vi är en aktiv och engagerad distrikt som arbetar för att påverka och förbättra samhället för alla. Genom att delta i politiska beslut och arrangera möten, seminarier och kampanjer är partidistriktet en viktig del av det politiska livet på lokal nivå.

Genom vårt arbete strävar vi efter att skapa ett samhälle där alla har lika möjligheter och där solidaritet och gemenskap står i fokus. Med en stark tro på samarbete och förändring driver vi frågor som är viktiga för invånarna i Fyrbodal och arbetar för att skapa ett bättre och mer rättvist samhälle för alla.

Partiprogram och riktlinjer

Här kan du läsa vårat partiprogram och våra politiska riktlinjer.

Vår politik

Socialdemokraterna vill att äldre ska få bestämma själva över sitt liv och sin vardag, oavsett om det handlar om deltagande i arbetslivet eller vad de vill få hjälp med från hemtjänsten.

Påverka Politiken

Genom att engagera dig i någon av våra lokalavdelningar kan du vara med och påverka politiken på både lokal och nationell nivå.