Riksdagen

Riksdagen och riksdagsledamöterna

Riksdagen beslutar om vilka lagar som ska gälla i Sverige och om statens budget. Våra tre socialdemokratiska riksdagsledamöter representerar invånarna i Fyrbodal. De bor och lever Fyrbodal men arbetar i veckorna i riksdagen (oftast tisdag till torsdag). Där sitter de utskott som ansvarar för olika frågor, till exempel försvars- eller arbetsmarknadsfrågor. När riksdagsledamöterna inte arbetar i riksdagen i Stockholm är de ofta och besöker olika verksamheter och arbetsplatser i länet.


Louise Thunström
Arbetande Ersättare Kulturutskottet

louise.thunstrom@riksdagen.se

Mats Wiking
Ledamot i Utbildningsutskottet och
EU-nämnden, ersättare i Socialutskottet
och Nordiska rådets svenska delegation

mats.wiking@riksdagen.se
072-467 61 96

Jonathan Svensson
Riksdagsledamot Arbetsmarknadsutskottet

jonathan.svensson@­riksdagen.se